Nieuwsflits plusklas 06-12-2016

6 december 2016

Beste ouders,

Schip ahoy! Dat is een kreet die we vandaag veel gehoord hebben! We zijn namelijk begonnen met het werken aan een echt project: “Land in zicht!” We gaan een schip kopen, een bemanning ronselen, voorraden inslaan en dan handel drijven in de Oost ( VOC) Vanmorgen hebben we groepjes samengesteld. Elke groep heeft een naam verzonnen en daar een logo bijgemaakt. Tijdens dit project wordt gekeken naar samenwerking, vooruit denken en logisch inzicht. D.m.v. allerlei opdrachten kunnen de groepjes goud, zilver en curiosa verdienen. Het groepje wat met een heel schip, de voltallige bemanning en zoveel mogelijk geld of specerijen “terugkeert uit de Oost”, is de winnaar. De kinderen zijn enthousiast begonnen en kijken uit naar de onderzoeken en opdrachten.

Inmiddels zijn we een prettige, open groep aan het worden, waar ruimte is voor ieders inbreng, en waar iedereen zich op zijn gemak begint te voelen. Vrijwel alle ouders hebben ons even gemaild over hoe hun kind de Plusklas ervaart. Hartelijk dank, die feed back is voor ons heel belangrijk, we kunnen daar ons handelen op afstemmen en eventueel gericht observeren.

We zijn begonnen met de gesprekken ronde. Juf Stouten neemt om de beurt de leerlingen even apart om te praten over hun persoonlijk leerdoel. Dit zijn doelen op persoonlijk gebied, dus bijvoorbeeld: ik wil in een groepje durven met iemand van een andere school, of: ik wil proberen niet mijn eigen zin door te duwen, maar ook te luisteren naar een ander. Van tijd tot tijd reflecteren we daar op: hoe werk je er aan? Wat gaat goed, wat kan beter? Welke hulp heb je hierbij nodig? Het is goed dat u als ouders ook eens naar dat persoonlijk leerdoel vraagt. Er kan dan thuis eventueel ook aan gewerkt worden.  Als klassikaal leerdoel hebben we momenteel: (Huis)Werkverzorging. Wekelijks komen we hier even op terug.

We kregen van ouders de vraag of wij ook een soort ouderavond beleggen. Op dit moment is dat (nog) niet van toepassing. We hopen op termijn wel een eigen Plusklas rapport uit te brengen( dit zal DV rond de voorjaarsvakantie zijn). Wellicht kan daar ook een contactmoment aan verbonden zijn, we zullen dit met de Intern Begeleiders bespreken.

De volgende nieuwsflits verzenden we DV pas in januari, daarom wensen we u alvast vanaf deze plaats Goede Kerstdagen toe en een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet;

Juf Annelie de Jong

Juf Jeanine StoutenTerug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

11-10 - Vrije middag 11 okt. 2019
14-10 - Herfstvakantie 14 okt. t/m 18 okt. 2019
6-11 - Dankdag 6 nov. 2019
12-11 - Vrije middag 12 nov. 2019
15-11 - Onderwijsdag 15 nov. 2019

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....