Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden voor de Ds. Pieter van Dijkeschool? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De directeur zal dan in overleg een gesprek plannen met één of met beide ouders en met liefst ook het betreffende kind erbij. Voor aanmelding dient de identiteitsbrief van de school ondertekend te worden. Deze ontvangt u van de directeur tijdens het aanmeldingsgesprek op school.

De aanmelding dient liefst een halfjaar voor het kind 4 jaar wordt plaats te vinden of eerder. 

U bent altijd welkom voor een kennnismakingsbezoek op de school!  

 

Agenda

15-11 - Onderwijsdag 15 nov. 2019
19-12 - Kerstavond 19.00 kerk Ger. Gem. in Ned.
23-12 - Kerstvakantie 23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
8-1 - Studiedag team, leerlingen vrij
4-2 - Contactavond

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....