Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. C.F. Hout (ouder)

  • Dhr. M.J. Schot (ouder)

  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)

  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

19-4 - Goede Vrijdag
21-4 - Eerste Paasdag
22-4 - Tweede Paasdag
23-4 - Meivakantie eerste dag
27-4 - Koningsdag

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....