Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. C.F. Hout (ouder)
  • Dhr. M.J. Schot (ouder)
  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)
  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda
27-03 - Contactavond
29-03 - Contactavond
30-03 - Goede vrijdag en pasen ..
9-04 - Ouderavond

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....