Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. N.J. van Driel (ouder)

  • Dhr. M.A. van Zuidland (ouder)

  • Mevr. L.S.M. Mol-Visser (personeel)

  • Dhr. J. van Klinken (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

24-11 - zorgcontactavond
21-12 - Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
21-1 - Werkmiddag; kinderen vrij!
2-2 - Contactavonden 2 en 4 febr. 2021
12-2 - Personeelsdag; kinderen vrij 12-02-2021

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....