Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. M.J. Schot (ouder)

  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)

  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

15-11 - Onderwijsdag 15 nov. 2019
19-12 - Kerstavond 19.00 kerk Ger. Gem. in Ned.
23-12 - Kerstvakantie 23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
8-1 - Studiedag team, leerlingen vrij
4-2 - Contactavond

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....