Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. M.J. Schot (ouder)

  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)

  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

10-4 - Paasvakantie 10 apr. t/m 14 apr. 2020
16-4 - Ouderavond
17-4 - Koningsspelen 17 april 2020. morgen les-koningsluch-middag koningsspelen
24-4 - 24 april 2020 vrije middag voor meivakantie
27-4 - Koningsdag 27 apr. 2020

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....