Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. M.J. Schot (ouder)

  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)

  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

27-1 - Vrije middag 27 januari 2020
5-2 - Studiedag team, leerlingen vrij
6-2 - Opstapje
11-2 - Contactavond
13-2 - Contactavond

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....