Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. C.F. Hout (ouder)

  • Dhr. M.J. Schot (ouder)

  • Mevr. E.L. Flikweert-Elenbaas (personeel)

  • Mevr. W.E. Biemond-van 't Hoff (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

11-10 - Vrije middag 11 okt. 2019
14-10 - Herfstvakantie 14 okt. t/m 18 okt. 2019
6-11 - Dankdag 6 nov. 2019
12-11 - Vrije middag 12 nov. 2019
15-11 - Onderwijsdag 15 nov. 2019

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....