Identiteit

De ds. Pieter van Dijkeschool gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op
Gereformeerde Grondslag uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

De grondslag van de Stichting is als volgt geformuleerd:

De Stichting heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid in Gods Woord geopenbaard en verklaard in de Drie Formulieren van enigheid, zoals vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619)

Voor een nadere omschrijving van de grondslag verwijzen we u naar de schoolgids die u kunt vinden bij de downloads.

De missie van de school is de kinderen toe te rusten tot Bijbels burgerschap. Om hier naar te handelen streeft de school onder andere naar:

  • Orde, gezelligheid, netheid en veiligheid op school
  • Ontwikkeling van de door God gegeven talenten aan de kinderen
  • Een omgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan
  • Bijbelse gezagsverhoudingen en een harmonieuze verstandhouding
  • Een positieve uitstraling naar de omgeving.

We willen de kinderen in alle eenvoud en met alle tekortkomingen helpen bij het komen tot het levensdoel waartoe we door God zijn geschapen: Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Agenda

11-10 - Vrije middag 11 okt. 2019
14-10 - Herfstvakantie 14 okt. t/m 18 okt. 2019
6-11 - Dankdag 6 nov. 2019
12-11 - Vrije middag 12 nov. 2019
15-11 - Onderwijsdag 15 nov. 2019

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....