Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden voor de Ds. Pieter van Dijkeschool? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De directeur zal dan in overleg een gesprek plannen met één of met beide ouders en met liefst ook het betreffende kind erbij. Voor aanmelding dient de identiteitsbrief van de school ondertekend te worden. Deze ontvangt u van de directeur tijdens het aanmeldingsgesprek op school.

De aanmelding dient liefst een halfjaar voor het kind 4 jaar wordt plaats te vinden of eerder. 

U bent altijd welkom voor een kennnismakingsbezoek op de school!  

 

Nieuws

Agenda

23-5 - Ouderavond
31-5 - Schoolreisje
3-7 - Afscheidsavond gr. 8 03-07-2024
5-7 - vrije middag 05-07-2024
8-7 - Zomervakantie 08-07-2024 t/m 16-08-2024

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....

Meld een incident