Ontstaansgeschiedenis van de school

Op 15 juli 1985 vond op initiatief van het bestuur van de Oosterlandse Ds. J. Bogermanschool met een aantal ouders en een delegatie van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse een gesprek plaats om een eigen school te realiseren. Tot dan toe bezochten ruim 50 Bruse kinderen deze school.

Welke naam?
Nu moest er nog een naam voor de school gezocht worden. Op de meeste plaatsen werd de school genoemd naar een geachte voorganger uit het verleden. Wat bleef er dan in Bruinisse over, dan om de school naar de grondlegger van de gemeente te noemen? De officiële naam werd: Ds. Pieter van Dijkeschool.
 
Nadat er enkele bouwontwerpen gemaakt waren, werd uiteindelijk een ontwerp voorgelegd aan het bestuur, de gemeente en aan de inspectie. Met de aanbesteding bleek Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland de laagste inschrijver te zijn. Op 27 maart 1987 werd een voorlichtingsavond belegd en het personeel aan de ouders voorgesteld. Intussen waren er 66 leerlingen aangemeld. Omdat inspecteur H. Verboom veel werk voor de school had gedaan met al zijn adviezen, werd hem gevraagd de ‘eerste steen’ te leggen. Dit gebeurde op 8 juli 1987 onder grote belangstelling en in aanwezigheid van o.a. een achterkleinzoon en naamgenoot van ds. Pieter van Dijke en oud-predikant ds. F. Mallan. Na afloop werd door ds. Mallan nog een toespraak gehouden.

Tijdelijke huisvesting
Omdat bij de start van het schooljaar 1987-1988 het nieuwe schoolgebouw nog niet gereed was, moest tijdelijk vervangende huisvesting worden gezocht. Dat lukte, samen met de gemeente. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 vonden tijdelijk onderdak in het plaatselijke Dorpshuis. De kleutergroepen 1 en 2 onder leiding van juf de Rijke weken uit naar een leegstaand lokaal van de Openbare Basisschool “De Meerpaal”.

Komt, gij kinderen
Op maandag 22 november 1987 was het zover dat de leerlingen voor het eerst in de nieuwe school samenkwamen. De officiële opening vond plaats op zaterdag 23 januari 1988 door ds. F. Mallan.
Door ds. Mallan werd de officiële opening verricht door de deur te openen met een sleutel, die hem door Andrea Slingerland werd aangeboden.

Groei van de school
Het aantal leerlingen is in de afgelopen 25 jaar gestaag gestegen. Bij de start van de school in 1987 waren er 66 leerlingen. In 1992 was dit opgelopen naar 87, in 1997 iets gedaald tot 83, in 2002 weer gestegen naar 92 en in 2007 bedroeg dit 109. In 2012 bedraagt dat ruim 125, bijna een verdubbeling sinds de oprichting.
De school heeft in de loop der jaren het karakter van een streekschool gekregen. Al geruime tijd bezoeken kinderen uit Zierikzee en Ooltgensplaat de school. Ook die ontwikkeling heeft bijgedragen aan de groei van de school. Enkele vrijwilligers helpen de ouders met het vervoer van de Flakkeese kinderen.

Nieuws

Agenda

23-5 - Ouderavond
31-5 - Schoolreisje
3-7 - Afscheidsavond gr. 8 03-07-2024
5-7 - vrije middag 05-07-2024
8-7 - Zomervakantie 08-07-2024 t/m 16-08-2024

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....

Meld een incident