Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. M.A. van Zuidland (ouder)

  • Vacature (ouder)

  • Mevr. J.L.F. Otte-de Boed (personeel)

  • Mevr. J.P. Mol-Schot  (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Nieuws

Agenda

20-12 - Kerstavond 20-12-2023
25-12 - Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
9-2 - Werkmiddag personeel; kinderen vrij! 09-02-2024
12-2 - Voorjaarsvakantie 12-02-2024 t/m 16-02-2024
29-2 - Werkdag personeel; kinderen vrij! 29-02-2024

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....

Meld een incident