Adviesraad

De naam zegt al wat het doel is van deze raad. De adviesraad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht. Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad omgezet in een adviesraad.

De adviesraad van onze school bestaat uit:

  • Dhr. N.J. van Driel (ouder)

  • Dhr. M.A. van Zuidland (ouder)

  • Mevr. J.L.F. Otte-de Boed (personeel)

  • Dhr. J. van Klinken (personeel)

Om de drie jaar schrijft de adviesraad verkiezingen uit.

Agenda

21-10 - Studiedag personeel; kinderen vrij
24-10 - Herfstvakantie
2-11 - Dankdag
17-11 - Werkmiddag personeel; kinderen vrij
22-12 - Kerstavond

voor alle data geldt D.V., als God het wil

Meer agenda....